Organisasi

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Program Pascasarjana IPDN  (Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2015) Pembina                      :    Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pengarah                   Penanggungjawab       :    1.     Sekeretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri                           …

Leave a Reply

Your email address will not be published.